Volledig geïntegreerd met het EPD, de planning en het patiëntenportaal

Digi-Connect wordt volledig geïntegreerd met de systemen die nu gebruikt worden. Zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD), het patiëntenportaal en het plannings- en facturatiesysteem. De gegevens worden automatisch uitgewisseld.

Gemaakte afspraken gaan vanuit het planningssysteem (EPD) naar Digi-Connect. Na het consult gaan er gegevens over het gesprek naar het EPD en het patiëntenportaal.

Terug